Održana Glavna skupština

Dana 7. listopada 2020. održana je Glavna skupština društva HP – Hrvatska pošta d.d. na kojoj su članovima Revizijskog odbora HP – Hrvatska pošta d.d. imenovani g. Željko Franić, iz redova stručnjaka za računovodstvo i/ili reviziju, te gđa Željka Perković Simeonov kao predstavnica, odnosno zaposlenica HP – Hrvatske pošte d.d. Mandat izabranih članova Revizijskog odbora HP – Hrvatska pošta d.d. počinje s 11. listopada 2020. i traje do 17. prosinca 2020. godine.