Poziv na 3. sjednicu Nadzornog odbora

HP – Hrvatska pošta d.d. objavljuje poziv na 3. sjednicu Nadzornog odbora koja će se održati 16. prosinca 2020. godine s početkom u 10,00 sati. Sjednica će se održati korištenjem elektroničkih komunikacijskih sredstava koja omogućavaju raspravu u realnom vremenu, sa sljedećim dnevnim redom:
 
  1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora HP d.d., broj: HP-01/1-047109/20 od 01. listopada 2020. godine.
  2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje od I. – IX. 2020. g. i informacija o poslovanju za razdoblje od I. do XI. 2020. godine. 
  3. Srednjoročni plan poslovanja za razdoblje od 2021. - 2023. godine.
  4. Kodeks korporativnog upravljanja HP – Hrvatske pošte d.d..
  5. Plan rada Odjela za praćenje usklađenosti poslovanja za 2021. godinu.
  6. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, broj: HP-12/1-053396/20 od 25. studenog 2020. godine.
  7. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Usluge Microsoft EAS, broj: HP-12/1-053397/20 od 02. prosinca 2020. godine.
  8. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Nabava vozila putem operativnog leasinga, broj: HP-12/3-055105/20 od 08. prosinca 2020. godine.
  9. Razno.