Održana 3. sjednica Nadzornog odbora

Dana 16. prosinca 2020. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora HP d.d. na kojoj je prihvaćen Izvještaj o poslovanju za razdoblje od I. – IX. 2020. godine te Srednjoročni plan poslovanja za razdoblje od 2021. - 2023. godine i konsolidirani Srednjoročni plan poslovanja za razdoblje od 2021. - 2023. godine. Usvojen je Kodeks korporativnog upravljanja HP – Hrvatske pošte d.d. i Plan rada Odjela za praćenje usklađenosti poslovanja za 2021. godinu te je dana suglasnost na Strateški plan Ureda za internu reviziju od 2021. do 2023. godine te Godišnji plan rada Ureda za internu reviziju za 2021. godinu, kao i na Odluke Uprave Društva kojima se pokreće postupak nabave za opskrbu električnom energijom, nabavu usluga Microsoft EAS, te nabavu vozila putem operativnog leasinga. Ujedno, primljeni su na znanje izvještaj Ureda za informacijske tehnologije i informacija o poslovanju za razdoblje od I. – X. 2020. godine te projekcija rezultata poslovanja za razdoblje od I. – XI. 2020. godine.