Održana Glavna skupština

Dana 21. prosinca 2020. godine održana je Glavna skupština društva HP - Hrvatska pošta d.d. na kojoj su članovima Revizijskog odbora HP – Hrvatska pošta d.d. imenovani Željko Franić, imenovan iz redova stručnjaka za računovodstvo i/ili reviziju te gđa Željka Perković Simeonov, predstavnik, odn. zaposlenik HP d.d. Mandat imenovanih članova Revizijskog odbora HP – Hrvatska pošta d.d. počinje s danom 21. prosinca 2020. godine i traje do 18. ožujka 2021. godine.