Najava 2. sjednice Nadzornog odbora

HP – Hrvatska pošta d.d. objavljuje poziv na 2. sjednicu Nadzornog odbora HP - Hrvatska pošta d.d. za dan 29. travnja 2021. godine, s početkom u 10,00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Društva – dvorana za sastanke 407, Branimirova 4/IV, Zagreb, prema sljedećem dnevnom redu:
 
 1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora HP d.d., broj: HP-01/1-056613/20 od 16. prosinca 2020. godine, Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora HP d.d., broj: HP-01/1-058315/20 od 18. prosinca 2020. godine te Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora HP d.d., broj: HP-01/1-011937/21 od 19. ožujka 2021. godine

 1. Izvještaj o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31.12.2020. godine
 
 1. Godišnje izvješće za 2020. g., koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP – Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d.
 
 1. Izvješće Revizijskog odbora Nadzornom odboru društva HP – Hrvatska pošta d.d.
 
 1. Raspodjela dobiti ostvarene u 2020. godini
 
 1. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP – Hrvatska pošta d.d. za 2020. godinu
 
 1. Razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
7.1. Razrješnica članovima Uprave
7.2. Razrješnica članovima Nadzornog odbora
 
 1. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – III. 2021. godine
 
 1. Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. zaključno s danom 31.12.2020. godine
 
 1. Godišnji izvještaj o radu Odjela za praćenje usklađenosti poslovanja za 2020. godinu
 
 1. Razno