Održana Glavna skupština

Dana 31. svibnja 2021. godine održana je Glavna skupština društva HP – Hrvatska pošta d.d. Na Glavnoj skupštini donesene su odluke u skladu s prijedlozima navedenim u pozivu za Glavnu skupštinu. Prihvaćeno je Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP – Hrvatska pošta d.d. za 2020. godinu, primljeno na znanje Godišnje izvješće za 2020. godinu, koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP – Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d., kao i nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine. Donesena je Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini te Odluke kojima su Upravi i Nadzornom odboru dane razrješnice.