Održana 2. sjednica Nadzornog odbora

Dana 13. srpnja 2021. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora HP - Hrvatska pošta d.d. na kojoj su dane suglasnosti na Odluku Uprave Društva o zaduženju kratkoročnim kunskim revolving kreditom, broj: DPO-02/7-020434/21 od 12.07.2021. godine, Odluku Uprave Društva o refinanciranju dugoročnog kredita, broj: DPO-02/7-022967/21 od 12.07.2021. godine, Odluku Uprave Društva o zaduženju dugoročnim kunskim kreditom, broj: DPO-02/7-022497/21 od 12.07.2021. godine, Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Zaštitarske usluge tjelesne zaštite, broj: HP-12/1-018953/21 od 30. lipnja 2021. godine, Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Nabava goriva za motorna vozila, broj: HP-12/1-021073/21 od 30. lipnja 2021. godine, Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Telekomunikacijske usluge povezivanja lokacija Naručitelja u podatkovnu mrežu, broj: HP-12/3-021895/21 od 30. lipnja 2021. godine  i Odluku Uprave Društva o odabiru, za predmet nabave: Usluga revizije godišnjih financijskih izvještaja, broj HP-12/3-016404/21 od 05. srpnja 2021. godine.