Održana Glavna skupština

Dana 21. srpnja 2021. godine održana je Glavna skupština društva HP - Hrvatska pošta d.d. na kojoj je revizorom društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2021. i 2022. godinu imenovana zajednica ponuditelja:

  • AUDIT društvo s ograničenom odgovornošću za revizijske usluge, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 41, Zagreb, OIB: 39806187636 i
  • BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Trg John Fitzgerald Kennedy 6b, Zagreb, OIB: 76394522236.