Održana Glavna skupština

Dana 06. listopada 2021. održana je Glavna skupština društva HP – Hrvatska pošta d.d. na kojoj su prema najavljenom dnevnom redu g. Željko Franić i gđa Željka Perković Simeonov imenovani članovima Revizijskog odbora HP – Hrvatska pošta d.d. Mandat imenovanih članova Revizijskog odbora HP – Hrvatska pošta d.d. počinje od dana 06. listopada 2021. i traje do 21. prosinca 2021. godine. Ujedno je predstavnik jedinog dioničara društva HP – Hrvatska pošta d.d. dopunio dnevni red te je donesena Odluka kojom se mijenja u cijelosti Statut društva HP – Hrvatska pošta d.d. (potpuni tekst) od 4. lipnja 2020. te se u cijelosti zamjenjuje Statutom društva HP – Hrvatska pošta d.d. od dana 06. listopada 2021. godine prema kojem član Uprave zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave ili drugim članom Uprave.