Najava 3. sjednice Nadzornog odbora

HP – Hrvatska pošta d.d. objavljuje poziv na 3. sjednicu Nadzornog odbora HP - Hrvatska pošta d.d. za dan 29. studenog 2021. godine, s početkom 13,00 sati. Sjednica će se održati korištenjem elektroničkih komunikacijskih sredstava koja omogućavaju raspravu u realnom vremenu,  prema sljedećem dnevnom redu:
 
  1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora HP – Hrvatska pošta d.d., broj: HP-01/1-023143/21 od 13. srpnja 2021. godine, Zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora HP – Hrvatska pošta d.d., broj: HP-01/1-026436/21 od 31. kolovoza 2021. godine, Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora HP – Hrvatska pošta d.d., broj: HP-01/1-029442/21 od 21. rujna 2021. godine te Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora HP – Hrvatska pošta d.d., broj: HP-01/1-030197/21 od 08. listopada 2021. godine
 
  1. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – VI. 2021. godine te Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – IX. 2021. godine
 
  1. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Usluge prijevoza novca oklopljenim vozilom unutar županija, broj: HP-12/3-028289/21 od 07. listopada 2021. godine
 
  1. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Nabava mopeda putem operativnog leasinga, broj: HP-12/1-030083/21 od 07. listopada 2021. godine
 
  1. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Telekomunikacijske usluge povezivanja lokacija Naručitelja u podatkovnu mrežu, Grupa 1. Podatkovna mreža prve i druge razine, primarni pristup internetu i fiksna telefonija, broj: HP-12/3-032379/21 od
    27. listopada 2021. godine
 
  1. Razno