Najava Glavne skupštine

Glavna skupština društva HP - Hrvatska pošta d.d. najavljena za 9. svibnja 2022. godine odgođena je, te će se održati dana 10. svibnja 2022. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s dnevnim redom kako slijedi:

  1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih članova Glavne skupštine
  2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
  3. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2021. godinu
  4. Godišnje izvješće za 2021. godinu, te konsolidirani i nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
  5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini
  6. Odluka o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora
6.1. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
6.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora