Digitalna pristupna točka javnopravnih tijela – nova usluga

Digitalna pristupna točka javnopravnih tijela – nova usluga

Hrvatska pošta uspostavila je Centralnu platformu za upravljanje pristupnim točkama javnopravnih tijela Republike Hrvatske koja nudi uslugu uspostave pouzdane i sigurne mrežne adrese.

Navedena mrežna adresa javnopravnim tijelima omogućuje:

  • elektroničku dostavu dokumenata
  • elektronički prijam dokumenata
  • elektroničku potvrdu primitka dokumenata
  • elektroničku dostavu obavijesti u slučaju da se pismeno zaprimljeno iz drugog sustava ne može pročitati.
 
Centralna platforma u potpunosti zadovoljava sve pretpostavke prema Tehničkoj specifikaciji informacijskog sustava uredskog poslovanja Uredbe o uredskom poslovanju (NN 75/21).

Za više informacija možete se javiti na e-adresu: pristupnatocka@posta.hr ili posjetiti web stranicu: pristupnatocka.hr