Digitalna pristupna točka javnopravnih tijela

Digitalna pristupna točka javnopravnih tijela

Nova usluga

Više
Hrvatska pošta uspostavila je Centralnu platformu za upravljanje pristupnim točkama javnopravnih tijela Republike Hrvatske koja nudi uslugu uspostave pouzdane i sigurne mrežne adrese.

Navedena mrežna adresa javnopravnim tijelima omogućuje:

  • elektroničku dostavu dokumenata
  • elektronički prijam dokumenata
  • elektroničku potvrdu primitka dokumenata
  • elektroničku dostavu obavijesti u slučaju da se pismeno zaprimljeno iz drugog sustava ne može pročitati.
 
Centralna platforma u potpunosti zadovoljava sve pretpostavke prema Tehničkoj specifikaciji informacijskog sustava uredskog poslovanja Uredbe o uredskom poslovanju (NN 75/21).

Za više informacija možete se javiti na e-adresu: pristupnatocka@posta.hr ili posjetiti web stranicu: pristupnatocka.hr