Dimenzije i masa pismovnih pošiljaka

Dimenzije i masa pismovnih pošiljaka

Dimenzije i masa pismovnih pošiljaka u međunarodnom prometu određene su poštanskim propisima.

Više

Pisma, prioritetna pisma, prioritetne preporučene, prioritetne vrijednosne pošiljke i praćene pošiljke mogu biti mase do najviše 2 kilograma te dimenzija najmanje 9x14 cm.


Zbroj dužine, širine i visine pisma može iznositi do 90 cm s tim da najveća dužina svake pojedinačne stranice može biti do 60 cm.
 

Ako navedene pošiljke šaljete u obliku valjka, zbroj dužine i dva promjera može iznositi najmanje 17 cm, a najviše 104 cm. Dužina može iznositi najmanje 10 cm, a najviše 90 cm.

Šaljete li prioritetnu dopisnicu (razglednicu, čestitku) ona mora biti pravokutnog oblika te dimenzija između 9x14 cm i 12x23,5 cm. Ako prioritetna dopisnica ne odgovara ovim dimenzijama, ali odgovara dimenzijama pisma, može se poslati u omotnici u skladu s uvjetima za slanje pisama.