Divizijski ustroj

Hrvatska pošta organizacijski je podijeljena u četiri divizije u skladu s poslovnim procesima koji se u njima obavljaju.


Divizija pošta


Najveća od četiriju divizija, zadužena je za prijevoz, razvrstavanje i dostavu pismovnih pošiljaka. Divizija pošta kontinuirano radi na povećanju prihoda iz temeljne djelatnosti, prilagođavanju potrebama klijenata, uvođenju usluga s dodanom vrijednosti i na poboljšanju troškovne učinkovitosti.
 

Divizija mreža


Upravlja najvećom i najrasprostranjenijom prodajnom mrežom u Republici Hrvatskoj. Poštanski uredi, njih 1016, nalaze se u više od 950 mjesta, što Hrvatskoj pošti daje dodatnu konkurentsku prednost u pozicioniranju na tržištu pružatelja poštanskih, financijskih, osiguravateljskih, telekomunikacijskih maloprodajnih i drugih usluga i proizvoda.
 

Divizija ekspres


Zadužena je za uslugu ekspresne dostave pošiljaka - Paket24. I količinom pošiljaka i kvalitetom usluge Paket24 Hrvatska pošta vodeća je na tržištu paketnih i ubrzanih pošiljaka. Ovom uslugom obuhvaćen je cijeli teritorij Republike Hrvatske.
 

Divizija podrška


Jedina centralizirana među divizijama, zadužena je za upravljanje nekretninama, vođenje računovodstva, poslovima kontrolinga, kao i za održavanje i modernizaciju poštanskih ureda.

  • Uprava
  • Uprava Društva je uz Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu jedno od triju tijela HP-Hrvatske pošte d.d. utvrđenih Statutom.
  • Nadzorni odbor
  • Prema Statutu, drugo tijelo HP-Hrvatske pošte d.d. je Nadzorni odbor.
  • Revizijski odbor
  • Revizorski odbor odgovoran je za nadziranje izvještavanja vanjskih korisnika, posebice za godišnja financijska izvješća.
  • Divizijski ustroj
  • Divizijski ustroj ukratko znači usmjerenost na korisnika, kvalitetu i izvrsnost uz jasne ovlasti i odgovornosti.
  • Statut
  • Statut je temeljni dokument Hrvatske pošte kojim su uređena pitanja koja se tiču ustroja tvrtke i odnosa u njoj.