Dječja poštanska marka „Autizam – život u svom svijetu“

15.9.2017.

Marka je nastala na temelju likovnog predloškaValnee Jurković, učenice sedmog razreda

Zagreb, 15. rujna 2017. – Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 18. rujna poštansku marku napravljenu prema likovnom predlošku Valnee Jurković, učenice sedmog razreda Osnovne škole „Centar“ u Rijeci. Marka „Autizam – život u svom svijetu“ tiskana je u 100 000 primjeraka, a nominalna vrijednost joj je 3,10 kuna. Na temelju Valneina likovnog predloška Nataša Odak, dizajnerica iz Zagreba, oblikovala je prigodnu poštansku marku. Marka je izdana u arku od 20 maraka, a tiskana je i prigodna omotnica prvog dana (FDC). Žig prvog dana bit će u uporabi 18. i 19 rujna u Poštanskom uredu 10101 Zagreb, Jurišićeva 13.
Sva izdanja poštanskih maraka mogu se kupiti i u internetskoj trgovini Hrvatske pošte, www.epostshop.hr.
Motiv dječje poštanske marke je prikaz djeteta u svom svijetu. Autizam je stanje u kojem dijete (ili odrasla osoba) svijet doživljava na drugačiji način od većine ostalih ljudi. Osnovna su obilježja osoba s poremećajem iz spektra autizma teškoće u socijalnoj komunikaciji i interakcijama, sklonost ponavljajućim uzorcima ponašanja, interesa i aktivnosti te teškoće senzorne obrade. Još jedno obilježje poremećaja iz spektra autizma jest njihovo javljanje u ranom djetinjstvu, do treće godine djetetova života. Važno je napomenuti kako je riječ o neurobiološkom razvojnom poremećaju čija se klinička slika tijekom života pojedinca mijenja te o spektru poremećaja koji se različito manifestiraju u pojedinaca i čija je izraženost ili težina različita.
Roditelji ili stručnjaci prve znakove djetetova odstupanja od urednoga komunikacijskog razvoja mogu uočiti već u prvoj godini života, odnosno do 18. mjeseca života. Pokazatelji sumnje na razvoj poremećaja su da dijete ne uspostavlja kontakt očima kad mu se tko obrati, ne maše „pa-pa“, ne odaziva se dosljedno na ime – nekad da, nekad ne, ne izvršava jednostavne verbalne naloge (primjerice: „Daj!“, „Dođi!“, „Sjedni!“ i sl.), ne govori riječi „mama“ i „tata“ (sa značenjem), na pitanje ne pokazuje dijelove tijela (uho, oko, nos), ne pokazuje kažiprstom prema predmetima.
Autizam je prvi opisao američki psihijatar Kanner 1943. godine. Njegov opis osnovnih kliničkih simptoma vrijedi i danas.