e-PAKET

e-PAKET

Vaš distribucijski kanal.

Uz minimalne troškove do kupaca diljem Hrvatske

Više

Sigurna i pouzdana dostava
e-PAKET je usluga za korisnike koji šalju veću količinu pošiljaka i traže sigurnu i pouzdanu dostavu.

e-PAKET je usluga posebno kreirana za tvrtke koje se bave:
 

  • prodajom
  • internetskom trgovinom
  • TV prodajom
  • kataloškom prodajom
  • te svima koji za svoj prodani proizvod traže sigurnu dostavu i naplatu.


e-PAKET ćemo preuzeti na vašoj adresi, uručiti ga na adresi primatelja ili u odabranom poštanskom uredu i naplatiti otkupninu od primatelja. Uslugom je obuhvaćena cijela Hrvatska i 1.500.000 adresa.
Sve o prednostima usluge, cijenama i o dopunskim uslugama koje nudimo saznajte na http://www.hpekspres.hr/Poslovni-korisnici/E-paket/