ePošta

ePošta

Uz razvoj temeljnog poslovanja, Hrvatska pošta stalno razvija i nudi svojim korisnicima nove digitalne usluge.

Više

ePošta - usluga elektroničkog poštanskog kovčežića, dostupna vam je u svakom trenutku.

Nova vremena zahtijevaju nove, inovativne usluge. Hrvatska pošta ovdje je da odgovori na takve izazove i vaše potrebe ponudom sve brojnijih elektroničkih usluga.
Ako želite elektronički primati i slati:

  • pisma,
  • poruke,
  • razne dokumente ili
  • plaćati račune kreditnim i debitnim karticama svih banaka uz naknadu od samo 2 kn,


tada je ePošta prava usluga za vas. Potražite ePoštu u Hrvatskoj pošti!