English

Oblici izdanja poštanskih maraka
Hrvatske poštanske marke tiskaju se i izdaje u nekoliko formata i oblika. Tako razlikujemo arke i arčiće, ovisno o broju polja maraka, blokove te zajedničke arčiće i karnete izdanja poštanskih maraka. Redovite poštanske marke Hrvatska pošta izdaje u arcima od pedeset maraka, a prigodne poštanske marke u arčićima koji sadrže do deset maraka i arcima koji sadrže od deset do dvadeset maraka. Pojedine prigodne poštanske marke Hrvatska pošta izdaje i u tzv. hrvatskom arku. Prepoznat u cijelom svijetu, taj arak sastoji se od trideset polja koja obuhvaćaju 25 maraka i 5 privjesaka.
 

Oblici izdanja poštanskih maraka