English

Mirovine Tax Free

Tax Free 
Global Blue sustavom možete u poštanskim uredima Hrvatske pošte ostvariti povrat poreza na dodanu vrijednost za robu koju ste kupili u inozemnim trgovinama uključenim u taj sustav. Strani turisti mogu na isti način ostvariti povrat poreza na dodanu vrijednost za kupnju obavljenu u hrvatskim trgovinama uključenim u Global Blue sustav.
Donositelj tj. druga osoba može ostvariti gotovinski povrat poreza uz popunjeni obrazac Ovlaštenje  od strane vlasnika - osobe na čije ime tax-free čeka glasi te presliku putovnice (vlasnika i donositelja tax-free čeka). 


Uz Hrvatsku, u Global Blue sustav uključene su i ove zemlje:
Austrija Belgija Češka Danska
Finska Francuska Grčka Italija
Irska Nizozemska Luksemburg Mađarska
Norveška Njemačka Poljska Portugal
Slovenija Slovačka Španjolska Švedska
Švicarska Velika Britanija Cipar Estonija
Island Korea Latvija Litva
Singapur  Turska    

Tax Free