English

Plaćanje računa u Pošti Uplata na žiro račun

Plaćanje računa u Pošti 

Zahvaljujući pokrivenosti cijelog teritorija RH mrežom svojih poštanskih ureda, Hrvatska pošta najveći je i najdostupniji pružatelj usluga novčanog poslovanja u cijeloj zemlji.

 

Na šalterima novčanog poslovanja možete obaviti sva plaćanja različitih:

  • naknada
  • troškova i
  • pretplata.

U poštanskim uredima Hrvatske pošte platite svoje režije, uključujući, račune za:

  • grijanje,
  • plin,
  • vodu itd.

Hrvatska pošta, zahvaljujući ugovorima sklopljenim s brojnim poslovnim subjektima, za usluge platnog prometa ne naplaćuje naknadu. Ako se za plaćanje računa nekih poslovnih subjekata naplaćuje naknada, ona iznosi 1,83 posto od iznosa uplate, s tim da je najmanji iznos naknade pet, a najveći 80 kuna.

Posjetite Hrvatsku poštu te jednostavno i brzo platite sve svoje račune u bilo kojem poštanskom uredu! 

Plaćanje računa u Pošti