English

Plaćanje računa u Pošti Uplata na žiro račun

Plaćanje bez naknade
Ugovorni partneri za koje se obavlja prijam uplata BEZ NAPLATE naknade u cijeloj Hrvatskoj:

Croatia osiguranje d.d.
Croatia zdravstveno osiguranje d.d.
Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.
HPB - Stambena štedionica
Hrvatska radiotelevizija
HEP - Hrvatska elektroprivreda d.d.
Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske
Komunalac Slivno d.o.o
Komunalije vodovod d.o.o.
Kabelsko distributivni sustav d.o.o., Čakovec
Usluga Poreč d.o.o., Poreč
Gradska toplana d.o.o. Karlovac
Općina Omišalj – komunalna naknada
Općina Selca – grobna i komunalna naknada
Općina Sibinj- grobna i komunalna naknada
Vodovod Povljana d.o.o.
Monte Giro d.o.o
Istarski vodovod d.o.o. Buzet
Porat Povljana d.o.o
Udruga Crveni nosovi
Unicef
Zaklada Vaša pošta
Grad Osijek
Unikom d.o.o.
Vodovod Osijek d.o.o.
Ukop d.o.o.
Grad Novalja
 

Plaćanje računa u Pošti