English

Plaćanje računa u Pošti Uplata na žiro račun

Uplata na žiro račun


Uz plaćanje računa uplatnicama koje ste dobili poštom, u svim svojim poštanskim uredima Hrvatska pošta nudi vam uslugu obavljanja raznih uplata na žiro-račune putem HUB-uplatnica bilo da plaćate razne naknade, pretplate bilo da trebate komu uplatiti novac na račun.

Uplata na žiro račun