Kako mogu poslati hpekspres-pošiljku s otkupninom a da ništa ne platim?

 Ako želite da primatelj pošiljke snosi sve troškove (poštarinu za prijenos pošiljke, otkupni iznos i poštarinu na otkupni iznos), pošiljku možete poslati kao hpekspres-pošiljku uz opciju „plaća primatelj“.

Kojim se kanalima uručuju hpekspres-pošiljke i može li redoviti poštar dostaviti hpekspres-pošiljku?

Hrvatska pošta obvezna je dostaviti hpekspres-pošiljke (HPE), poslovne pakete i e-pakete u roku i na način koji je odabrao pošiljatelj. Ako su navedene poštanske pošiljke mase i veličine prikladne za dostavu redovitom dostavom (mase do 2 kg i veličine obične pismovne pošiljke) te se redovitom dostavom neće prekoračiti rok uručenja koji je odredio pošiljatelj, mogu se dostaviti redovitom dostavom. Sve ostale hpekspres-pošiljke, poslovni paketi i e-paketi dostavljaju se posebno organiziranom hpekspres-dostavom.

Zašto poštar ne pokuša uručiti hpekspres-pošiljku ili obični paket nego samo ostavi obavijest o prispijeću pošiljke?

Ako je riječ o hpekspres-pošiljkama, poštar je svakako dužan pokušati uručiti pošiljku na adresi primatelja. Međutim, ako na adresi ne zatekne primatelja ili osobu ovlaštenu za preuzimanje pošiljaka (punomoćnik, zakonski zastupnik ili odrasli član kućanstva – osoba starija od 15 godina), primatelju obvezno ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. S tom obavijesti primatelj u idućih pet radnih dana, ne računajući dan pokušaja uručenja pošiljke, može preuzeti pošiljku u dostavnom poštanskom uredu ako ugovorom nije drukčije određeno. Primateljima običnih paketa se u mjestima u kojima nije organizirana dostava ostavlja samo obavijest o prispijeću pošiljke bez pokušaja dostave pošiljke na adresi.

Što može sadržavati hpekspres-pošiljka?

 Hpekspres-pošiljka može sadržavati pisano priopćenje, robu, novac i druge predmete mase do 50 kilograma i maksimalne veličine 2000 mm. Pošiljke koje u zbroju dužine, širine i visine prelaze 2000 mm obračunavaju se prema standardnoj formuli (pogledajte volumetričku masu). Takve pošiljke mogu biti mase veće od 50 kg.

U kojem roku mogu podići u poštanskom uredu hpekspres-pošiljku nakon što mi je ostavljena obavijest o prispijeću hpekspres-pošiljke?

 Nakon ostavljene obavijesti o prispijeću hpekspres-pošiljke rok za preuzimanje je pet radnih dana ako ugovorom nije drugačije definirano. Rok počinje teći idućeg radnog dana od dana ostavljanja obavijesti. U rokove se ubrajaju svi dani kada poštanski ured radi.

Kako mogu poslati pošiljku težu od 100 kilograma i koliko bi to stajalo?

Takva pošiljka može se poslati hpekspresom kao euro-paleta, a može ju poslati samo pravna osoba. Dimenzija palete je 120x80 cm i visina 150 cm. Usluga se naručuje pozivom na besplatni telefonski broj 0800 202 202 (za pozive iz fiksne mreže) te 072 202 202 (za pozive iz mobilne mreže). Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive iz mobilne mreže naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama vašeg telekomunikacijskog operatera.
Cijena prijevoza paleta mase do 200 kg iznosi 250,00 kn, a za palete mase od 200 kg do 700 kg cijena se uvećava za 70,00 kn na svakih 100 kg.

Može li se hpekspres-pošiljka uručiti na poštanski pretinac?

Hpekspres-pošiljka može se uručiti u poštanski pretinac uz uvjet da ju je pošiljatelj adresirao na poštanski pretinac. U tom slučaju pošiljatelj hpekspres-pošiljke obvezan je obavijestiti primatelja da ga pošiljka čeka u poštanskom uredu i da ju može preuzeti u propisanim rokovima.
 

Prilikom slanja hpekspres-pošiljke tražio sam račun R1, no poslije sam uočio da su se neki podatci o meni kao pošiljatelju promijenili. Možete li mi iznova izdati R1 račun s ažuriranim podatcima?

Račun R1 za uslugu hpekspres izdaje se iz sustava na temelju podataka dobivenih od korisnika usluge. Ako podatci o vama na računu R1 nisu potpuno točni, navedenu promjenu možete zatražiti podnošenjem zahtjeva za promjenom podataka na računu. Zahtjev i postojeći račun R1 šaljete na adresu:
HP-Hrvatska pošta d.d.
Odjel gotovinskih transakcija
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 17
31000 Osijek.

Može li korisnik fizička osoba (strani državljanin) predavati hpekspres-pošiljke u poštanskom uredu s tim da bi adresa pošiljatelja glasila na poštanski ured?

 U poštanskom uredu hpekspres-pošiljke mogu predavati samo ugovorni korisnici (strani državljani) s adresom pošiljatelja koja bi glasila na poštanski ured uz uvjet da imaju otvorene i poštanske pretince u koje će im se vraćati pošiljke u slučaju neuručenja. Strani državljani koji nemaju sklopljen ugovor s Hrvatskom poštom ne mogu predavati hpekspres-pošiljke na ovakav način. Iznimno, u slučaju kada se radi o pošiljateljima na proputovanju ili u posjetu Republici Hrvatskoj, dopušten je prijam pošiljaka na kojima adresa pošiljatelja nije na području Republike Hrvatske.
 

Mogu li se hpekspresom prevoziti žive životinje?

 U skladu s odredbama pravilnika žive životinje mogu se prevoziti poštom (tako i uslugom hpekspres) samo ako se predaju kao preporučene pošiljke s dopunskom uslugom „Plus“. U tom slučaju mogu se slati:

  • pčele, pijavice i dudov svilac;
  • paraziti i uništavatelji štetnih insekata namijenjeni za kontrolu ovih insekata koje međusobno razmjenjuju službeno ovlaštene institucije;
  • muhe iz obitelji Drosophilidae za potrebe biomedicinskih istraživanja koje međusobno razmjenjuju službeno ovlaštene institucije.