Na koji način mogu poslati bicikl na more?

Bicikl možete poslati poštom kao hpekspres-pošiljku. Prije slanja bicikl trebate zapakirati u prikladnu kutiju. Zbroj duljine, širine i visine kutije ne smije prelaziti 3500 mm. Pojedinačna stranica kutije ne smije biti duža od 2000 mm.
Ako vaša pošiljka s biciklom ima masu do 20 kg, možete ju, ako želite, sami predati u poštanskom uredu. Pritom dobivate 15% popusta na uslugu.

Može li se hpekspres-pošiljka zadržati u poštanskom uredu?

Pošiljka koja je poslana kao hpekspres može se zadržati u isporučnom poštanskom uredu navedenom u obavijesti o prispijeću pošiljke. Primatelj hpekspres-pošiljke može zahtijevati ovu dopunsku uslugu predajom pisanog zahtjeva (zahtjev za zadržavanje prispjele pošiljke u poštanskom uredu) u pravilu u poštanskom uredu koji mu uručuje pošiljke. Zahtjev vrijedi 30 dana, a cijena zahtjeva je 15 kuna.

Kako trebam zapakirati oštar predmet koji šaljem hpekspresom?
 Preporučujemo vam da oštar predmet najprije zasebno umotate tako da se spriječi svaka mogućnost ozljede. Umotani predmet treba staviti u odgovarajuću kutiju ispunjenu zaštitnom ispunom kako bi se spriječilo pomicanje predmeta u kutiji tijekom transporta i rukovanja s pošiljkom. Kao zaštitna ispuna može poslužiti zgužvani papir, granule od stiropora, folija s mjehurićima, spužva za omatanje, usitnjeni valoviti karton i sl. Ako šaljete više oštrih predmeta zajedno, svaki bi trebalo najprije zasebno umotati, staviti u kutiju i prostor ispuniti zaštitnom ispunom kako bi se spriječilo njihovo dodirivanje i pomicanje. Ako je predmet nepravilnog oblika i takve veličine da ne stane u kutiju, preporučujemo vam da ga omotate valovitom dvoslojnom ljepenkom (kartonom) narezanom prema obliku predmeta i oblijepite samoljepljivom trakom za pakiranje.