English

Rokovi uručenja
Pošiljka poslana hpekspresom stići će na vašu adresu već idućeg dana, i to do 10, 15 ili 20 sati, ovisno dostavnom roku koji je odabrao pošiljatelj. Ako je pošiljka adresirana unutar istoga grada, može se uručiti primatelju u roku od samo tri sata.

Rokovi uručenja