English

Uručenje pošiljke
Ako vas djelatnik Hrvatske pošte prigodom dostave hpekspres-pošiljke ne zatekne na adresi, ostavit će vam obavijest o prispijeću pošiljke. Na obavijesti je naznačeno u kojem poštanskom uredu možete preuzeti pošiljku, a rok za njezino preuzimanje je pet radnih dana. Dodatnim pozivom Kontaktnom centru Hrvatske pošte  možete zatražiti uslugu ponovne dostave na adresu uz naknadu od 20% početne cijene usluge. Prilikom preuzimanja pošiljke trebate imati dokument za osobnu identifikaciju (osobna iskaznica, putovnica...).

Uručenje pošiljke