English

Rokovi uručenja i carinjenje
Svaka EMS pošiljka pristigla iz inozemstva podložna je carinskom nadzoru te može biti upućena na carinski pregled. Ukoliko je pošiljka poslana na carinski pregled Hrvatska pošta će je uručiti po završetku carinskog postupka na kojeg nema utjecaj. Ako je carinskim pregledom utvrđeno da se na sadržaj vaše pošiljke mora platiti carinski dug (carina i PDV), o tome ćete biti obaviješteni. Više informacija o carinskom postupku u poštanskom prometu možete naći na internetskim stranicama Carinske uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske.
 
 

Rokovi uručenja
i carinjenje