English

Uručenje pošiljke
Ako vas djelatnik Hrvatske pošte prigodom dostave EMS (Express Mail Service) pošiljke ne zatekne na adresi, idući radni dan će vam ponovno pokušati dostaviti vašu pošiljku. Ako vam ni tada pošiljka ne bude uručena, ostavit će vam Obavijest o prispijeću pošiljke. Na obavijesti je naznačeno u kojem se poštanskom uredu može preuzeti pošiljka, a rok za njezino preuzimanje je sedam radnih dana. Prilikom preuzimanja pošiljke trebate imati dokument za osobnu identifikaciju (osobna iskaznica, putovnica...).

Uručenje pošiljke