Jeste li znali?

Dobio sam obavijest o prispijeću pošiljke na svoju adresu u Zagrebu, a trenutačno se nalazim u Splitu. Može li se moja pošiljka preusmjeriti?

Otiđite u bilo koji poštanski ured i zatražite zahtjev za preusmjeravanje pošiljke. Preusmjeravanje pošiljaka vrijedi maksimalno 90 dana od dana popunjavanja zahtjeva za preusmjeravanje. Usluga preusmjeravanja pošiljaka naplaćuje se prema važećem cjeniku. Sudska pismena, pismena s oznakom upravno-pravnog postupka, pozivi na ročišta i slična pismena ne mogu se preusmjeravati na drugu adresu.