27.01.2017.

Dobio sam Obavijest o prispijeću pošiljke u Zagrebu, a trenutno se nalazim u Splitu. Može li se moja pošiljka preusmjeriti?

Primatelj pošiljke može zatražiti preusmjeravanje poštanske pošiljke na drugu adresu podnošenjem Zahtjeva za preusmjeravanje pošiljke u bilo kojem poštanskom uredu. Takva usluga naplaćuje se u skladu s važećim cjenikom.