Kako i gdje mogu reklamirati iznos carinskog duga (carine i PDV-a) za robu prispjelu u poštanskoj pošiljci?

 Iznos carinske vrijednosti robe, odnosno iznos carinskog duga (carina i PDV) na robu u uvozu utvrđuje carinska služba pri Poštanskom uredu carinjenja na osnovi priloženog originala računa ili u nedostatku računa usporedbom s cijenama iz kataloga, procjenom, vještačenjem i sl. Ako se primatelj ne slaže s utvrđenim iznosom carinskog duga (carine i PDV-a), tada može odbiti primitak pošiljke i tražiti da se neotvorena pošiljka vrati carinarnici na ponovno carinjenje. Primatelj treba obvezno kontaktirati s carinom ili sa svim dokumentima u vezi s pošiljkom doći u Poštanski ured carinjenja preko kojeg je pošiljka uvezena u Republiku Hrvatsku.