11.09.2017.

Kako mogu poslati pošiljku težu od 100 kilograma i koliko bi to koštalo?

Takvu pošiljku možete poslati hpekspresom kao europaletu, ali samo kao pravna osoba. Dimenzija palete je 120x80 cm i visine 150 cm. Otpremu pošiljke naručite pozivom na besplatni telefonski broj: 0800 202 202 za pozive iz fiksne mreže ili za pozive iz mobilne mreže na telefonski broj: 072 202 202 (cijena poziva i obračunska jedinica za pozive iz mobilne mreže naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama vašeg telekomunikacijskog operatera). Cijena prijevoza paleta mase do 200 kg iznosi 250,00 kn, a za palete mase od 200 kg do 700 kg cijena se uvećava za 70,00 kn na svakih 100 kg.