20.01.2017.

Koji brzojavi mogu biti naslovljeni na više prezimena i više imena istog prezimena ako su svi na istoj adresi?

Na više prezimena i više imena istog prezimena mogu biti naslovljeni oni brzojavi koji sadrže čestitke ili izjave sućuti.