Jeste li znali?

Koliko puta se radi dostava za parnični postupak ako glasi osobno na ruke?

 Pismeno koje na omotnici ima oznaku: „Parnični postupak“ ili „Ovršni postupak“, a može imati i oznaku: „Ostavinski  postupak“, „Izvanparnični  postupak“, „Registracijski postupak“, „Građanski postupak“ i dr. te „Uručiti osobno primatelju“, „Osobna dostava“, „Uručiti u vlastite ruke“ i sl. u prvom pokušaju dostave uručuje se osobno primatelju odnosno njegovu zakonskom zastupniku ili punomoćniku.
Ako se pismeno ne može uručiti primatelju se ostavlja Obavijest o prispijeću pošiljke (obrazac P-99).
Rok za preuzimanje pismena između dviju dostava je pet (5) radnih dana poštanskog ureda, a počinje teći idućeg radnog dana od dana ostavljanja Obavijesti. Pismeno koje primatelj ne preuzme u poštanskom uredu u navedenom roku, nakon isteka tog roka nosi se na drugu dostavu.
Ako poštar u naznačeno vrijeme u drugom pokušaju dostave ne pronađe primatelja , pismeno se odmah vraća pošiljatelju s napomenom: „Obaviješten, nije podigao pošiljku“, što se ovjerava potpisom i otiskom žiga (a u informatičkom sustavu je  napomena: „Nije tražio“).