Jeste li znali?

Mogu li se isporučiti skupne pošiljke ako jedna nije pristigla?

Ako se kod skupnih hpekspres-pošiljaka i skupnih poslovnih paketa utvrdi da neka pošiljka nedostaje, kontaktira se sa službom za korisnike kako bi se utvrdilo gdje se nalazi takva pošiljka i u kojem je statusu. Primatelja se odmah obavještava o statusu pošiljke i od njega se traži daljnji naputak za postupanje. Primatelju se naime daje pravo da sam odluči o tome hoće li mu se pošiljke uručiti tek nakon prispijeća svih pošiljaka iz skupine (uz uvjet da se ne prekorači rok uručenja) ili želi da mu se odmah uruče prispjele pošiljke.