9.02.2017.

Mora li punomoćnik na zahtjev radnika poštanskog ureda pokazati svoj primjerak punomoći prilikom svakog obavljanja usluge, bez obzira što je jedan primjerak ili presliku pohranio u poštanskom uredu?

 Kada je korisnik (punomoćnik) pohranio u poštanskom uredu jedan primjerak ili presliku Punomoći, u tom slučaju nije obvezan prilikom svakog obavljanja usluge predočavati izvornik Punomoći. Radnik u poštanskom uredu može kroz informatički sustav pretražiti određene podatke iz Popisa punomoći, odnosno iz pohranjene Punomoći.