9.02.2017.

Može li korisnik - fizička osoba (strani državljanin) predavati hpekspres pošiljke u poštanskom uredu čija bi adresa pošiljatelja glasila na poštanski ured?

U poštanskom uredu mogu predavati hpekspres pošiljke samo ugovorni korisnici (strani državljani) s adresom pošiljatelja koja bi glasila na poštanski ured, uz uvjet da imaju otvorene i poštanske pretince u koji će im se vraćati pošiljke u slučaju možebitnog ne uručenja.
Strani državljani koji nemaju sklopljen ugovor s Hrvatskom poštom ne mogu predavati hpekspres pošiljke na gore navedeni način.
Iznimno, u slučaju kada se radi o pošiljateljima na proputovanju ili u posjetu Republici Hrvatskoj, dopušten je prijam pošiljaka na kojima adresa pošiljatelja nije na području Republike Hrvatske (vidjeti čl. 29. st. 11. Općih uvjeta za obavljanje univerzalne usluge).