26.06.2017.

Može li se nakon promjene adrese stanovanja na pošiljkama koje dostavljate na staru adresu ta adresa prekrižiti i navesti nova adresa jer sam već primila nekolicinu takvih pošiljaka?

Ako sazna novu adresu primatelja, Hrvatska pošta besplatno nadošilje poštanske pošiljke na novu adresu ili ih vraća pošiljatelju. Na terenu to može doznati i učiniti jedino poštar. Nadoslanje poštanske pošiljke na novu adresu obavlja se uz uvjet da pošiljatelj nije zabranio nadoslanje pošiljke. Nadoslanje poštanske pošiljke na novu adresu primatelja obavlja se na temelju pisanog zahtjeva pošiljatelja ili primatelja koji se podnosi prije uručenja poštanske pošiljke i naplaćuje se prema cjeniku. Hrvatska pošta ne može pružiti uslugu nadoslanja poštanske pošiljke ako se takav zahtjev uputi telefonskim pozivom.