Jeste li znali?

Može li se paket uručiti nekoj drugoj osobi iz kućanstva?

Može. Poštanske pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku uručuju se osobno primatelju, zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ako se takva poštanska pošiljka ne može uručiti primatelju, zakonskom zastupniku ili punomoćniku, uručuje se odraslom članu kućanstva. Pod odraslim članom kućanstva podrazumijeva se bračni ili izvanbračni drug, roditelj i dijete, brat i sestra stariji od 15 godina te svaki drugi srodnik stariji od 15 godina koji s primateljem živi u zajedničkom kućanstvu.