3.03.2017.

Naplaćuje li se ležarina za pošiljke adresirane na poste restante?

Za pošiljke adresirane poste restante, ležarina se naplaćuje za one pošiljke čija je težina iznad 500 grama (osim pošiljaka za slijepe i slabovidne osobe) i to za: pismovnu, preporučenu pošiljku, prioritetnu preporučenu pošiljku, vrijednosnu pošiljku, prioritetnu vrijednosnu pošiljku, paket, EMS pošiljku.