Dopunske usluge za pismovne pošiljke

Dopunske usluge za pismovne pošiljke

Prilagodite postupanje sa svojom pošiljkom prema vlastitim potrebama.

Više

Za pismovne pošiljke dostupne su sljedeće dopunske usluge:

  • Povratnica (potvrda o uručenju)

Kada trebate pisanu potvrdu da je primatelj primio poslanu pošiljku, prilikom predaje pošiljke zatražite dopunsku uslugu „povratnica“.  

Primatelj će svojim potpisom na povratnici potvrditi da je primio pošiljku, a potpisana povratnica bit će vam vraćena poštom.
 

  • Plaćanje pouzećem

Ako ste primatelju prodali predmet koji mu šaljete u pošiljci, najlakši način da vam bude plaćen jest da prilikom predaje pošiljke zatražite dopunsku uslugu „plaćanje pouzećem“.

Prilikom uručenja pošiljke primatelj će navedeni iznos predati radniku Hrvatske pošte, a novac će biti dostavljen na vašu adresu ili uplaćen na vaš račun. Primatelj, uz otkupni iznos, plaća naknadu za uslugu platnog prometa.

Najveći iznos plaćanja može biti 100 tisuća kuna.
 

  • Uručiti osobno primatelju

Pošiljka poslana s dopunskom uslugom „uručiti osobno primatelju“ uručuje se samo osobno primatelju ili njegovu zakonskom zastupniku, odnosno punomoćniku.
 

  • PLUS

Ako želite da postupanje s vašom pošiljkom u poštanskom prometu bude brže, zatražite dopunsku uslugu PLUS.

Česta pitanja
Može li se novac od otkupnine uplatiti na tekući račun?

Novac od otkupnine može se uplatiti na tekući račun. Primatelj će prema priloženom obrascu (uplatnica HUB) platiti poštarinu za dostavu novca pošiljatelju:
nalog za plaćanje (novac se pošiljatelju uplaćuje na navedeni broj računa: 1,83% od iznosa otkupnine – najmanje 5,00 kn, a najviše 80,00 kn).

Odgovore na brojna pitanja koja ste nas pitali možete pronaći na stranici Česta pitanja i odgovori.
Ako nam želite postaviti pitanje možete to učiniti putem web obrasca.