26.05.2017.

Što napraviti ako se nakon slanja pošiljke s povratnicom povratnica ne vrati pošiljatelju pošiljke?

Ako poštanska pošiljka nije uručena primatelju, ako je uručena sa zakašnjenjem ili ako ugovorena usluga nije obavljena, tj. nije obavljena u cijelosti, u roku od tri mjeseca od dana predaje pošiljke Hrvatskoj pošti pošiljatelj može pokrenuti potražni postupak. Popunjeni obrazac (https://www.posta.hr/pomoc-i-informacije/reklamacije/unutarnji-br--promet/obrasci) može se predati u svakom poštanskom uredu, a može se poslati i telefaksom na broj: +385 (0)1 4981 606 ili na e-adresu: potrazni@posta.hr. Uz obrazac treba priložiti potvrdu o primitku pošiljke.