5.01.2017.

Što su to administrativna pismena?

 Administrativna  pismena  su  preporučene  pošiljke  s  kojima  poslodavci  dostavljaju  odluke zaposlenicima u posebnim omotnicama, a u skladu s odredbama  zakona kojim se uređuju radni odnosi. Administrativna  pismena  na  adresnoj  strani,  osim  adrese  primatelja,  imaju  oznaku: „administrativno pismeno“, koja upućuje na poseban način postupanja s pismenom.
Pri uručenju administrativnih pismena postupa se u skladu sa zakonom koji uređuje dostavu pismena u parničnom postupku.