23.11.2016.

Što znači naknada od 4,50 kn za uručenje malog paketa (small packet)?

 Mali paket  je isključivo međunarodna dolazna poštanska usluga koju zahtjeva pošiljatelj, a otprema je prijamna poštanska uprava koja  je dužna označiti pošiljku oznakom „Petit paquet“ ili „Small Packet“ te se u tom slučaju u državi uručenja naplaćuje uručenje malog paketa. Hrvatska pošta kao davatelj univerzalne usluge ne može proizvoljno odlučivati za koju pošiljku će predmetnu uslugu  naplatiti, a za koju ne, već se uručenje malog paketa naplaćuje samo za pošiljke koje je kao takve poslao/označio pošiljatelj.