Jeste li znali?

U kojem se roku rješavaju potražnice?

Hrvatska pošta dostavlja pisani odgovor korisniku poštanskih usluga o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja prigovora za pošiljke u unutarnjem prometu odnosno u roku od najviše 60 dana od dana zaprimanja prigovora za pošiljke u međunarodnom prometu. Na pisani odgovor Hrvatske pošte korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za pritužbe potrošača u Hrvatskoj pošti u roku od 30 dana od dana dostave pisanog odgovora. Povjerenstvo za pritužbe potrošača dostavlja pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe. U slučaju spora između korisnika i Hrvatske pošte u vezi s rješavanjem prigovora, korisnik poštanskih usluga može u roku od 30 dana od dana dostave pisanog odgovora Povjerenstva za pritužbe potrošača podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM).