Jeste li znali?

Želim poslati paket i dobiti potvrdu da će ga primiti samo osoba navedena kao primatelj. Je li to moguće?

 Ako želite da se paket koji šaljete uruči osobno primatelju, prilikom predaje paketa zatražite dopunsku uslugu „uručiti osobno primatelju“. U tom će slučaju vaš paket biti uručen samo osobno primatelju navedenom na pošiljci ili njegovu zakonskom zastupniku, odnosno punomoćniku. Dopunska usluga „uručiti osobno primatelju“ naplaćuje se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.