Investitori

U poslovnom svijetu važna je točna i brza informacija.

Hrvatska pošta tvrtka je u 100-postotnom državnom vlasništvu i s temeljnim kapitalom od 123.842.693,00 eura.

U kategoriji "Investitori" možete naći informacije o financijskim izvještajima Hrvatske pošte:
  • godišnji financijski izvještaji o poslovanju
  • revidirani i nerevidirani (konsolidirani i pojedinačni)
  • izvještaji o poslovanju za pojedino razdoblje
  • izvještaji neovisnog revizora
  • računi dobiti i gubitka
  • ostale informacije propisane zakonom kao javno dostupne.
  • Financijska izvješća
  • Najnoviji podatci u brojkama o poslovanju Hrvatske pošte objavljeni su za vas na jednom mjestu. 
  • Informacije za investitore
  • Sve najnovije relevantne informacije o sjednicama Glavne skupštine, Nadzornog odbora, promjenama u Nadzornom odboru i slične obavijesti javno su dostupne u kategoriji "Informacije za investitore".