Odabir kandidata za člana Uprave trgovačkog društva HP - Hrvatska pošta d.d.

23.1.2019.

Javni natječaj

Na temelju Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 19/17, 52/18), a u vezi s člankom 31. i 73. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine 52/18), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, objavljuje
 
JAVNI   NATJEČAJ
 
za odabir kandidata za:
  • člana Uprave trgovačkog društva HP -  Hrvatska pošta d.d. – 1 (jedan)  izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine
 
NATJEČAJ