Javni natječaj za prodaju nekretnine u Rijeci

Javni natječaj za prodaju nekretnine u Rijeci, Zametska 53

HP - Hrvatska pošta d.d. objavljuje prodaju poslovne zgrade u Rijeci, Zametska 53 upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci na k.č. br. 371/3, z.k.ul. 3007, k.o. Plase kao skladište, garaža i dvorište površine 579,9 čhv.
 
Početna kupoprodajna cijena poslovne zgrade iznosi 5.280.000,00 kuna. Jamčevina za kupnju poslovne zgrade iznosi 528.000,00 kuna.
 
Ponuda se podnosi u pisanom obliku na adresu:
HP - Hrvatska pošta d.d., Ulica kneza Branimira 4,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom:
Ponuda za kupnju poslovne zgrade Rijeka,
Zametska 53 – ne otvarati
“.